Porady dotyczące zamawiania sprężyn

Zamawiając sprężynę telefonicznie lub faksem, należy podać następujące parametry:

dla sprężyny naciskowej
- średnicę (grubość) drutu w mm, z którego ma być wykonana sprężyna,
- średnicę zewnętrzną, podziałową lub wewnętrzną sprężyny w mm,
- długość (wysokość) sprężyny w mm,
- całkowitą liczbę zwojów sprężyny,
- kierunek zwijania sprężyny (lewy lub prawy)

dla sprężyny naciągowej
- średnicę (grubość) drutu w mm, z którego ma być wykonana sprężyna,
- średnicę zewnętrzną, podziałową lub wewnętrzną sprężyny w mm,
- długość (wysokość) sprężyny bez zaczepów w mm,
- całkowitą długość (wysokość) sprężyny z zaczepami w mm,
- rodzaj zaczepów (półzaczepy, pełne zaczepy lub zaczepy wydłużone),
- całkowitą liczbę zwojów sprężyny,
- kierunek zwijania sprężyny (lewy lub prawy)

dla sprężyny skrętowej
- średnicę (grubość) drutu w mm, z którego ma być wykonana sprężyna,
- średnicę zewnętrzną, podziałową lub wewnętrzną sprężyny w mm,
- długość ramienia A w mm,
- długość ramienia B w mm,
- kąt między ramionami A i B,
- całkowitą liczbę zwojów sprężyny,
- kierunek zwijania sprężyny (lewy lub prawy)

Tylko tak określone parametry sprężyny z podaną w zamówieniu ilością sprężyn, umożliwia szybkie przygotowanie oferty cenowej.

Natomiast, podanie w zamówieniu jedynie siły i ugięcia sprężyny, niekompletnych parametrów, wymaga wykonania płatnych obliczeń wytrzymałościowych sprężyny w celu zaprojektowania prawidłowego kształtu.