O firmie

Wysoką jakość produkowanych sprężyn zapewnia proces produkcyjny oparty o procedury ISO 9001. Produkujemy sprężyny o podwyższonej wytrzymałości na obciażenia dynamiczne. Stosujemy jedynie materiały dostarczane przez wiodących i sprawdzonych producentów wraz z odpowiednimi certyfikatami, a do wykonanych sprężyn dołączamy stosowne świadectwa jakości i zgodności.

Posiadamy proekologiczny system odzyskiwania odpadów, a w 2010r. wybudowaliśmy bez żadnych dotacji czy ulg własną oczyszczalnię ścieków.

Tu przyjmujemy Klientów

Nasz asortyment to ok. 50 000 pozycji sprężyn i elementów sprężystych, które w znakomitej większości są do natychmiastowego odbioru z magazynu firmy przy ul. Szarych Szeregów 26 w Bielsku-Białej. Firma SPRINGS mieści się w Bielsku-Białej, które jest centrum administracyjnym, przemysłowym i kulturalnym regionu zwanego Podbeskidziem, obejmującym tereny Beskidów: Śląskiego, Małego, Żywieckiego, Makowskiego oraz Pogórza Śląskiego. Miasto leży nad rzeką Białą (Białka), prawobrzeżnym dopływem Wisły na wysokości 310m npm. Najwyższy punkt w granicach administracyjnych miasta znajduje się na wysokości 1117m npm (szczyt góry Klimczok).

Serdecznie zapraszamy do nas...