Zamawianie : : parametry produktu

   
Zamawiany produkt:   zawleczka
Rodzaj zawleczki:  zwykła
sprężysta